Informatie

Het lokaal dienstencentrum 'De Sleutel' is een open huis waar iedereen terecht kan voor:
Ontspanning: u vindt er recreatieve activiteiten en een ontmoetingsplaats.
Vorming: zodat u kan bijleren en ontwikkelen.
Informatie: u kan er terecht met al uw vragen of problemen.
 
Het lokaal dienstencentrum tracht bestaande dienstverlening te coördineren en biedt
zelf diensten aan waar nodig. Wij zetten vooral in op het samenbrengen van mensen
en werken mee aan het beleid om senioren langer zelfstandig te kunnen laten wonen.