Missie

Het lokaal dienstencentrum De Sleutel zorgt ervoor dat alle inwoners van Groot-Lubbeek zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol in hun eigen omgeving kunnen wonen met aandacht voor de geïntegreerdheid in de gemeenschap.
De werking van het dienstencentrum De Sleutel is uitgebouwd rekening houdend met de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen. We besteden aandacht aan gebruikersgerichtheid, continuïteit van de dienstverlening, maatschappelijke aanvaardbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. De werking zorgt ervoor dat sociale netwerken verder worden uitgebouwd door tal van sociale activiteiten. Verder zorgen we ervoor dat gebruikers ondersteuning krijgen in hun dagelijks leven door het aanbieden van maaltijdbedeling – restaurant, strijkatelier, boodschappendienst, personenalarmsystemen, e.d. en doorverwijzing naar thuisondersteunende diensten zoals poetsdienst, gezinshulp en klusjesdienst. Belangrijk voor onze werking is de integrale benadering van personen die een beroep doen op het dienstencentrum. We spelen in op de nood aan sociaal contact, vorming, informatie en de vraag naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. We bieden eveneens een aanbod aan thuiszorgdiensten om preventief te werken en te bereiken dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven. We proberen steeds op elke hulpvraag een passend antwoord te geven via het eigen aanbod of door een gerichte doorverwijzing naar een andere dienst.