OCMW

 
De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn kregen bij hun geboorte in 1976 de opdracht er voor te zorgen dat alle inwoners van hun gemeente een menswaardig bestaan kunnen leiden.
 
Het is dan ook het streefdoel van het OCMW lubbeek om dienstverlening te organiseren ten gunste van alle inwoners van hun gemeente.
Deze dienstverlening is niet beperkt tot het geven van geldelijke steun, maar houdt ook hulp en begeleiding in bij om het even welke moeilijkheden.
 
Om te beantwoorden aan alle hulpvragen van u als inwoner van Lubbeek biedt het OCMW vandaag een grote diversiteit van diensten aan.
 
Een groot aantal mensen zet zich in om deze dienstverlening aan u te realiseren.
 
Deze dienstverlening bestaat uit: