Bijzondere comités


Om bepaalde problemen grondiger aan te pakken heeft de raad twee bijzondere comités opgericht.
 
Zo is er het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat één keer per maand samenkomt telkens de 2de dinsdag van de maand. Dit Comité behandelt de aanvragen tot sociale dienstverlening op basis van een onderzoek gevoerd door een maatschappelijk werk(ste)r.
 
In het Bijzonder comité voor sociale dienst zetelen:
 • De heer Hugo Simoens, OCMW voorzitter
 • De heer Eddy Hendrickx, OCMW secretaris
 • De heer Serge Vanhoolandt, hoofd sociale dienst
 • De heer Marc Vanneste, lid
 • De heer Hugo Simoens, lid
 • Mevrouw Marijke Gidts, lid
 • Mevrouw Martine Dierick, lid
 
Daarnaast is er een Bijzonder Comité voor het Dienstencentrum en de Serviceflats dat advies geeft over de werking en het beheer van deze diensten.
 
In het Bijzonder comité voor dienstencentrum en serviceflats zetelen:
 • De heer Hugo Simoens, OCMW Voorzitter
 • De heer Eddy Hendrickx, OCMW Secretaris
 • Mevrouw Wendy Van de Velde, Centrumleidster
 • Mevrouw Heleen Vangeel, lid
 • Mevrouw Marijke Gidts, lid
 • Mevrouw Pierre Otzer, lid