Nieuw OCMW decreet


Nieuw OCMW-decreet in werking

Op 1 juli 2009 worden een groot deel van de artikelen uit het "OCMW-decreet” van toepassing.

Voor de burger die hulp zoekt verandert er echter weinig tot niets. De wetgeving die de hulpverlening regelt, blijft voorlopig onveranderd.

Wel is er een administratieve verandering, waarbij vooral de inspraak van de burger bevorderd wordt.

Wil u zien wat er verandert, dan kan u de ministeriële onderrichtingen daaromtrent vinden op volgende link : http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/ocmwdecreet