Raad voor maatschappelijk Welzijn

Het OCMW is een autonome openbare dienst met een eigen bestuur, een eigen budget en eigen personeel.

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de raad worden aangeduid door de gemeenteraad voor een periode van 6 jaar. De raad is dus een politiek orgaan, maar de meeste beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Deze raad is het hoogste beslissingsorgaan van het OCMW. Deze raad vergadert minstens tien keer per jaar in het administratief centrum van het OCMW gelegen aan de Staatsbaan 126 te Lubbeek.

De agendapunten van de raad kan u maandelijks lezen op deze site in de rubiek agendapunten OCMW.

Heeft u vragen aan de raadsleden van het OCMW dan kan u terecht

op volgend e-mailadres: ocmwraad@ocmwlubbeek.be
 
Voorzitter: Hugo Simoens
Secretaris: Eddy Hendrickx
Leden:
Koenraad Van Coppenolle
Marijke Gidts
Marc Vanneste
Martine Dierickx
Veerle Daems
Heleen Vangeel
Valerie Daene
Pierre Otzer