Vast Bureau

Het vast bureau is belast met de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur.
Het bereidt alle belangrijke zaken voor waarover de raad een beslissing moet nemen.
 
Het Vast bureau is samengesteld uit:
  • De heer Hugo Simoens, OCMW voorzitter
  • De heer Eddy Hendrickx, OCMW secretaris
  • Mevrouw Veerle Daems, lid
  • De heer Koenraad Van Coppenolle, lid