Secretaris

De Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen het OCMW.
Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt hij de zaken, leidt hij de administratie en is hij hoofd van het personeel.

De secretaris is bereikbaar in het administratief centrum van het OCMW na afspraak op telefoonnummer 016/62.91.30.
 

Eddy Hendrickx