Voorzitter

 
De raadsleden kiezen uit hun midden een voorzitter.
Hij is belast met het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de raad worden voorgelegd.
Hij is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beslissingen van de raad en voor het nemen van beslissingen van dringende aard.
Hugo Simoens

 

De voorzitter is bereikbaar in het administratief centrum van het OCMW na afspraak, tel.: 016/62.91.30.
Met vragen of opmerkingen kan u meneer Simoens ook per e-mail bereiken op volgend e-mailadres: hugo.simoens@ocmwlubbeek.be