Gezinszorg

De dienst voor gezinszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden en mindervalide personen die niet of onvoldoende in staat zijn de gewone dagdagelijkse gezins-, huishoudelijke en verzorgende taken naar behoren te vervullen. De hulp die wij bieden kan preventief, herstellend, verzorgend of palliatief zijn.