Lokaal opvanginitiatief (LOI)


Jaarlijks vangt het OCMW van Lubbeek tientallen kandidaat politiek vluchtelingen op.
Sedert de invoering van het spreidingsplan eind 1995werd er een contingent van 16 vluchtelingen toegewezen aan Lubbeek telkens er 5.000 asielzoekers België binnen kwam.
 
De laatste 12 jaar werden 204 personen uit 39 verschillende landen geholpen door het OCMW.
Het merendeel van de vluchtelingen kwam uit (Oost)-Europa. De toegewezen vluchtelingenwerdenniet verplicht om in Lubbeek gehuisvest te zijn om hulp te krijgen.
 
De sociale dienst behandelt voornamelijkde administratieve zijde van het dossier. Er wordt gewerkt rondproblemen zoals het in orde maken van de mutualiteit, informatie bieden over de asielprocedure,het openen van eensociale bijstandrekening, e.d.
Daarnaast ontvangt de kandidaat politiek vluchteling maandelijks financiële steunverlening van het OCMW.
 
Op 01 juni 2007 werd de nieuwe asielwet ingevoerd.
Op dit ogenblik is het spreidingsplan opgeschort waardoor het aantal kandidaat politiek vluchtelingen dat steun ontvangt vanuit het OCMW sterk afgenomen is.
Op dit moment worden personen die asiel aanvragen in ons land opgevangen in asielcentra of Lokaal Opvanginitiatieven van een OCMW waar zij enkel materiële steun krijgen tot er een definitieve uitspraak is over hun asielprocedure.
 
De dienst vluchtelingen behandelt momenteel vooral lopende dossiers waar cliënten begeleid worden tijdens hun verblijf in België gedurende hun asielprocedure.