Klachten


NIEUWE KLACHTENPROCEDURE
 
Het OCMW Lubbeek heeft een nieuwe procedure voor klachten.
Het OCMW krijgt op deze manier meer kans om fouten recht te zetten en de werking te verbeteren.
 
Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een gebruiker over een (niet-)optreden van het OCMW waarbij hij/zij persoonlijk en actueel betrokken is en dat redelijkerwijze anders had gekunnen . De feiten mogen maximaal één jaar oud zijn.
 
Hoe verloopt de procedure?
  • Een klacht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per mail worden ingediend bij het klachtenmeldpunt.
  • Elke klacht wordt geregistreerd in een centraal register.
  • Binnen de 10 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt hierin ook nog eens herhaald (samengevat ) en er wordt uitgelegd of uw klacht in aanmerking komt voor de klachtenprocedure. Mogelijk worden ook nog verdere informatie gevraagd.
  • Wanneer uw klacht niet in aanmerking komt dan wordt in deze brief uitgelegd waarom.
  • Indien uw klacht in aanmerking komt voor behandeling wordt deze verder onderzocht . Dit onderzoek gebeurt onder meer op basis van de informatie door de betrokken dienst en de klachtindiener.
  • Binnen de 20 werkdagen na de ontvangstmelding ontvangt u een antwoord op uw klacht van de OCMW-secretaris.

Het klachtenmeldpunt tracht steeds te bemiddelen bij klachten en streeft naar een oplossing van het probleem.

Waar kan je een klacht indienen?
U kan een klacht indienen op het centraal klachtenmeldpunt (secretariaat OCMW Staatsbaan 126, administratief gedeelte, tel 016/629130 ) of per mail op info@ocmwlubbeek.be.

De volledige klachtenprocedure kan u HIER nalezen.