Incontinentiepremie

Toelage voor personen met incontinentieproblemen

Sinds 1 januari 2005 wordt  door de gemeente Lubbeek een toelage toegekend als tussenkomst in de kosten van het gebruik van incontinentiemateriaal.  

In de intensere samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke en OCMW diensten werd  beslist dat deze dossiers voortaan behandeld zullen worden door het  OCMW  en dit voor de premies vanaf begrotingsjaar 2016.

Op 22 juni vernieuwde de OCMW raad de incontinentiepremie.

Het reglement kan u hier nalezen.

Reglement incontinentiepremie.pdf

De aanvraag kan nog altijd gebeuren door:

-           de zorgbehoevende,

-          de persoon met wie hij samenwoont,

-          zijn vertegenwoordiger.

 Het aanvraagformulier voor premiejaar 2017 kan eenvoudig  aangevraagd worden:

-          op het nummer 016 62 91 30,

-          schriftelijk op het adres van het OCMW,  Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek

-          per email op info@ocmwlubbeek.be

-          aan de onthaalbalie van het OCMW en  van het gemeentehuis.       

 Op bovenvermeld aanvraagformulier moet de behandelende arts een verklaring invullen en  ondertekenen.

 De toelage wordt jaarlijks verleend voor de persoon die aan volgende voorwaarden voldoet:

-                     De leeftijd van minimum 5 jaar bereikt hebben;

-                     Gedurende minimum 3 maanden gebruik maken van incontinentiemateriaal voor het persoonlijk welzijn;

-                     De zorgbehoevende moet op datum van aanvraag minimum 3 maanden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Lubbeek.

De tegemoetkoming bedraagt 50 euro per jaar per verzorgde incontinente persoon en wordt betaald aan de zorgbehoevende of zijn vertegenwoordiger.

De formulieren moeten binnengebracht worden:

-          op het onthaal van het OCMW

-          per post op het adres van het  OCMW,  Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek

-          per mail (ingescande versie) naar info@ocmwlubbeek.be

 Meer info op telefoonnummer 016/62.91.30