Mantelzorgtoelage Lubbeek


Sinds eeuwen zorgen mensen voor hun zieke partner, hun kind met een handicap,
hun ouder wordende buurvrouw,… Vandaag de dag noemen we deze vormen van zorgen voor… "mantelzorg”.
 
Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.
Om de mantelzorgers te belonen voor het zware werk dat zij dagdagelijks op zich nemen kent het OCMW een mantelzorgtoelage toe aan alle zorgbehoevende inwoners van Lubbeek die via mantelzorgers thuisondersteuning krijgen.
De zorgbehoevende personen die in aanmerking komenontvangen een maandelijkse financiële vergoeding.
Geregistreerde mantelzorgers ontvangen jaarlijks een attentie en een uitnodiging opde mantelzorgdag.
Op die manier tonen we waardering voor iedereen die zich belangeloos inzet voor de zorgbehoevende personen in onze gemeente.
 
Voor verdere details : OCMW Lubbeek, 016 62 91 30, info@ocmwlubbeek.be