Toelage voor sociale, culturele en sportieve participatie


Doelgroep: Cliënten van het OCMW en gebruikers van de OCMW dienstverlening
 
Omschrijving
Naar een concert, theater of tentoonstelling gaan is voor veel mensen te duur. Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan deze activiteiten.
Doelstelling:
Deze maatregel wil mensen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Door het stimuleren van dit sociaal contact, kan dit een opstap vormen voor het volwaardig kunnen meepraten, kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. Het kan dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket, maar het kan ook een collectief voordeel toekennen door een manifestatie te ondersteunen die zich (niet exclusief) tot de doelgroep richt.
 
Waarvan kan u genieten?
Klik hier en u kan ons reglement nalezen.
Aanvraag informatie
Waar?
OCMW van uw gemeente
Hoe?
Neem contact op met de maatschappelijk werker van uw OCMW om de concrete mogelijkheden te bekijken.
Organisatie
OCMW Lubbeek
Adres: Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek
Tel 016 62 91 30