Informatie

Een serviceflat is een woonvorm voor senioren.

Heel wat senioren vinden hun woning onaangepast of voelen zich er niet meer veilig. Hun huis wordt te groot, men is te veel alleen of men woont nogal afgelegen, de gezondheidstoestand behoeft enig toezicht zodat het afzonderlijk wonen een probleem wordt.
 
Dan kan een serviceflat een oplossing bieden. In een serviceflat kan u steeds een beroep doen op een aantal ondersteunende diensten. We streven ernaar dat u binnen een veilige en gezellige woonomgeving alle kansen krijgt om uw zelfstandigheid te behouden.
 
De 40 serviceflats in de Residentie Prinses Astrid zijn bestemd voor personen die moeilijkheden ondervinden om in hun huidige woonsituatie zelfstandig te blijven wonen en leven.

Daarmee bedoelen we senioren vanaf 65 jaar, die niet constant medische begeleiding of toezicht nodig hebben en die nog onafhankelijk willen zijn maar dit in hun vertrouwde woonsituatie niet meer kunnen. Er wordt voorrang gegeven aan de inwoners van Lubbeek.