Varia

Op 8 mei 2009 opende gemeente en OCMW hun Sociaal Huis.
Meer dan een bakstenen gebouw is het Sociaal Huis een werkwijze om aan elke burger een optimale toegang tot elke dienst- en hulpverlening te waarborgen .
 
Drie functies worden gegarandeerd:
 
Informatiefunctie
  • zo ruim mogelijk informatie geven
  • onder meer over alle opvang- en hulpvormen
  • over voorzieningen die opvang en hulp aanbieden op lokaal en regionaal niveau.

Loketfunctie

  • een loket ontwikkelen dat op een ge├»ntegreerde wijze toegang verschaft tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur.

Doorverwijsfunctie

  • een ruime samenwerking met lokale actoren tot stand brengen.
In Lubbeek wordt dit Sociaal Huis opgericht met twee loketten.
 
Het eerste bevindt zich in het OCMW-gebouw, Staatsbaan 126.
Het tweede is in het gemeentehuis, Gellenberg 16.
 
Voor verdere inlichtingen: 016/62.91.30